TIP

本文档为安装引导附录,若您已经完成了系统的安装,无需阅读此文档,请移步进阶 (opens new window)

# 准备Npm包管理器

请先确保您已安装NodeJs (opens new window)NPM (opens new window)

# 各种Npm包管理器安装命令

通常仅需安装以下包管理器中的其中一个,请自行选择喜欢的包管理器。

# 安装cnpm
npm install cnpm -g --registry=https://registry.npmmirror.com

# 确定cnpm安装成功
cnpm -v
# 安装yarn
npm install -g yarn

# 确定yarn安装成功
yarn -v
# 安装pnpm
npm install -g pnpm

# 确定pnpm安装成功
pnpm -v
# 安装ni
npm install -g @antfu/ni

# 确定ni安装成功
ni -v